افزایش سرعت سیستم در بازی ها GameGain3

GameGain

Make Games Run Faster

Version 3.13.10.2014

||Download||

ابتدا توسط نسخه فعلی تنظمیات را برگردانید سپس سیستم ریبوت،نسخه فعلی را حذف و نسخه جدید را نصب و اعمال نمایید.

تنها یکی از دو برنامه GameGain یا GameSwift بایستی اعمال شوند استفاده هم زمان سیستم را دچار اختلال می نماید.
تاريخ : چهار شنبه 27 مهر 1393برچسب:, | 16:18 | نویسنده : Tragzes Gamer |