پراکنده زدایی حرفه ای هارد Defraggler v2.16

(v2.19.982 Professional (11 Mar 2015

Added move Files or Folders to end of drive
Improved SSD Optimize and Quick Optimize
Added new scriptable /CHECKERRORS parameter to check drive for errors
Added option to disable auto Benchmark after Defrag
Improved localization support
Minor GUI improvements

Minor bug fixesImproved management

||Download||

نسخه حرفه ای دارای الگوریتم های با زمان اجرای کمتر و پراکنده زدایی سریع تر
تاريخ : چهار شنبه 9 فروردين 1394برچسب:, | 11:36 | نویسنده : Tragzes Gamer |